La propietat intel·lectual està integrada per drets de caràcter personal i patrimonial que atribueixen a l’autor la plena disposició i el dret exclusiu a l’explotació de l’obra.

Són objecte de propietat intel·lectual les creacions originals literàries, artístiques o científiques expressades per qualsevol mitjà o suport, conegut actualment o que s’inventi en el futur.

Exemples d’aquestes obres són llibres, fullets, conferències, composicions musicals, obres dramàtiques, obres audiovisuals, il·lustracions, mapes, obres fotogràfiques, programes d’ordinador, traduccions, pàgines web, bases de dades, etc.

L’anomenat dret d’autor neix en el moment de la creació de l’obra, i existeixen diversos camins per a protegir-lo: inscripció en el Registre de la Propietat Intel·lectual, mitjançant dipòsit legal o notarial, contractes privats o acords de confidencialitat, etc.

Us oferim assessorament en matèria de Propietat intel·lectual, mitjançant estudis per a determinar-ne la millor protecció, i duem a terme els tràmits necessaris per aquesta protecció.

Propietat industrial i propietat intel·lectual

En determinats moments ens podem trobar amb creacions que aparentment es poden protegir per ambdues vies. Per tant, és necessari diferenciar què protegeix la propietat intel·lectual i què protegeix la propietat industrial.

La propietat industrial protegeix totes les creacions que estan relacionades amb la indústria, mentre que la propietat intel·lectual es reserva per a la protecció de les creacions de l’esperit en les quals queda plasmada la personalitat de l’autor, ja que es tracta de creacions úniques i no produïdes industrialment o en sèrie.

Així, per exemple, es pot haver creat el disseny d’una ornamentació, però si aquesta ornamentació s’ha de comercialitzar, haurem de protegir el disseny per la via que ens proporciona la propietat industrial, és a dir, mitjançant un disseny industrial.

Des del nostre estudi jurídic Clau de Temes us ajudarà a determinar quina protecció pertoca a la vostra creació, i a protegir-la adequadament.