Quan parlem de noves tecnologies, de què parlem? Formalment, entenem com a tals el conjunt d’eines, suports i canals per al tractament i accés a la informació.

Amb el desenvolupament de les noves tecnologies es fa necessari protegir nous continguts: els programes d’ordinador, les bases de dades, les pàgines web, les obres multimèdia, etc.

Sabem com he de protegir tots aquests continguts? Actualment és fàcil difondre els serveis del nostre negoci i també és fàcil que tercers s’aprofitin indegudament dels nostres continguts. Ara més que mai, ens cal protegir els nostres actius (marques, patents, dissenys, know-how, drets d’autor, programaris, pàgines web, etc.). I al mateix temps, hem de prendre precaucions amb l’ús que en fem, a fi d’evitar la infracció de drets de tercers. Així mateix, cal complir rigurosament la normativa vigent.