Avís legal

© 2014 Clau de Temes. Tots els drets reservats.

Informació general de la web

D’acord amb el que es disposa en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic, es comuniquen les dades d’informació generals requerides.

Nom del responsable: Núria Ferràndiz i Umbon, advocada col·legiada núm. 41600 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Direcció: C. de Santa Marta, 21, baixos, Barcelona (08030) | info@claudetemes.cat
Telèfon de contacte: 666 038 042
Nom comercial del despatx professional: Clau de Temes.
Nom del domini: www.claudetemes.cat
Altres dominis utilitzats: www.claudetemes.com
Número d’identificació fiscal: 35124966X

Condicions generals d’ús de la pàgina web

L’ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuari de la pàgina web (en endavant l’Usuari) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per Clau de Temes en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la pàgina web.

La web de Clau de Temes aconsella i informa als seus usuaris sobre temes relacionats amb l’activitat del despatx.

Clau de Temes es reserva el dret d’actualitzar i/o modificar els continguts i/o els serveis de la pàgina web, el·liminar-los, i també de limitar i impedir-hi l’accés, en qualsevol moment i sense previ avís.

Clau de Temes permet difondre els continguts de la web lliurement sempre i quan es comuniqui prèviament a Clau de Temes, i que la informació recollida no s’usi per a finalitats comercials.

L’Usuari d’Internet que vulgui introduir un enllaç (link) des de la seva pàgina web a la pàgina web de Clau de Temes haurà d’obtenir prèvia autorització de Clau de Temes per escrit, on s’establiran les condicions. L’establiment d’aquest enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre Clau de Temes i el propietari de la pàgina web en que es pugui establir, ni l’acceptació i aprovació per part de Clau de Temes dels seus continguts o serveis.

El contingut de la present web està protegit per les lleis de propietat intel·lectual.

Els continguts d’aquesta pàgina web hauran de ser usats de forma correcta i licita per l’Usuari, i aquest s’ha d’abstenir d’usar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers. L’Usuari respondrà davant de Clau de Temes o davant de tercers, de qualsevol danys i perjudicis que es poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment.

La responsabilitat de l’ús de la informació continguda en la pàgina web és de l’Usuari.

Clau de Temes proporciona accés a informació que pot pertànyer a terceres persones, empreses o entitats. Clau de Temes no es fa responsable en cap cas dels continguts, informacions o imatges que no depenguin de la pàgina web, ni estiguin gestionats pel mateix. L’existència d’enllaços no ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos.

L’Usuari haurà de considerar la informació que conté aquesta pàgina web com a general, informativa i orientadora, tant amb relació a la seva finalitat com als seus efectes, no podent-se considerar aquesta web com un canal de contractació.

En el cas que l’Usuari estigui interessat en contractar els serveis de Clau de Temes, o de rebre més informació, haurà de contactar amb el despatx a fi que aquest pugui oferir la informació o la proposta de serveis requerits tot complint la normativa professional vigent.

Clau de Temes no es fa responsable de l’ús indegut del login i password dels Usuaris per a l’accés als serveis que s’ofereixen en la pàgina web, ni de les conseqüències de qualsevol naturalesa derivades del mal ús per part dels Usuaris, la pèrdua o l’oblit del login i password, ni del seu ús indegut per tercers no autoritzats.

Clau de Temes perseguirà l’incompliment de les anteriors condicions i també qualsevol ús indegut dels continguts inclosos en la seva pàgina web exercint totes les accions civils i penals que corresponguin en dret.

Exclusió de responsabilitat

L'ús d'aquesta pàgina web es realitza sota el propi risc de l'Usuari; per tant, Clau de Temes no es responsabilitza de possibles danys derivats d'interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions telefòniques motivades per causes alienes a Clau de Temes; de retards o bloqueigs en l'ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues al seu centre processador de dades, de línies telefòniques, en el sistema d'Internet o en altres sistemes elèctrics; ni tampoc de qualsevol altra alteració que es pugui produir al programari o maquinari dels usuaris.

D'igual manera, Clau de Temes no respondrà pels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control. Tampoc no respondrà dels danys i perjudicis causats per l'ús o mala utilització del contingut de la web ni per les conseqüències que puguin derivar-se dels errors, defectes o omissions en els continguts que puguin aparèixer en aquesta pàgina proporcionats per tercers.

Propietat industrial i intel·lectual

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual inclosos en aquesta pàgina web (textos, imatges, logos, signes distintius, fotografies, il·lustracions, codi font, avís legal, etc.) són propietat de Clau de Temes o es disposa de la corresponent licència per al seu ús.

Qualsevol transmissió, comunicació pública, distribució, reproducció, posada a disposició o emmagatzematge, total o parcial, realitzats amb ànim de lucre o finalitats comercials, dels continguts emmagatzemats en aquesta pàgina, queda expressament prohibit sense el consentiment previ i exprés del titular dels drets.

L’accés a aquesta pàgina web no atorga a l’Usuari cap dret, ni titularitat sobre els drets de propietat industrial i intel·lectual existents.

Política de privacitat

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se l’informa que les dades personals recollides per Clau de Temes seran incorporades en un fitxer del que és responsable Núria Ferràndiz i Umbon i que se situa en el C. de Santa Marta, 21, bxos. de Barcelona (08030). La finalitat de l’esmentat fitxer és la correcta gestió i administració del despatx per a la prestació de serveis als seus clients.

En qualsevol moment pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades facilitades. Pot fer arribar la seva sol·licitud al responsable del fitxer de Clau de Temes per escrit a l’adreça postal o electrònica facilitada a l’inici d’aquest avís legal. Per a tal fi, haurà d’indicar el nom i cognoms de l’Usuari, domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del Document d’Identitat o passaport i indicació del dret que s’exerceix.

Les dades que es sol·liciten són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit, les finalitats i serveis determinats, explícits i legítims pels quals s’hagin obtingut. Es cancel·laran quan ja no siguin necessàries o pertinents per a la finalitat per la qual es van obtenir, o bé quan ho sol·liciti el titular en l’exercici del seu dret de cancel·lació.

L’Usuari serà responsable dels danys i perjudicis que Clau de Temes o tercers poguessin patir com a conseqüència de la falta de veracitat, inexactitud, falta de vigència i autenticitat de les dades facilitades.

Clau de Temes ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides en la legislació vigent sobre protecció de dades, per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Clau de Temes es compromet a complir l’obligació de secret establerta en la legislació vigent sobre protecció de dades, així com a no cedir els mateixos sense l’obtenció del consentiment exprés per part dels seus titulars.

Clau de Temes es reserva el dret a modificar la seva política de privacitat en qualsevol moment, a fi d’adaptar-la a la legislació aplicable a cada moment. En aquest sentit, qualsevol modificació que afecti a la política de privacitat es publicarà en la pàgina web de Clau de Temes.

Clau de Temes adverteix a l’Usuari de l’ús de cookies quan l’Usuari navega per la pàgina web. Política de cookies.

Legislació aplicable i jurisdicció

El present avís legal es regeix per les lleis espanyoles.

Qualsevol disputa, reclamació o controvèrsia derivada de la prestació de serveis de la pàgina web, dels seus serveis i continguts, i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que s’estableix aquí, queda sotmesa als Jutjats i Tribunals de Barcelona.